Zonnehuizen Kind en Jeugd in Zeist

Onderwijs

Zonnehuizen biedt onderwijs aan kinderen en jongeren van 4 tot en met 20.

 

Circuit Intensieve Begeleiding

Het Circuit Intensieve Begeleiding is bedoeld voor kinderen en jongeren van 3 tot en met 18, met een verstandelijke beperking in een vastgelopen situatie.

Klinisch Centrum Jeugd-GGZ

Het Klinische Centrum voor jeugd-GGZ richt zich op behandeling en verblijf van licht verstandelijk gehandicapte kinderen en jongeren met een psychiatrische problematiek.


Polikliniek
Therapeutisch
Centrum Trialis

Trialis is een unieke voorziening in de regio Utrecht voor kinderen met een verstandelijke beperking alsmede voor kinderen met een normaal intelligentie-niveau waarbij sprake is (van een vermoeden) van een psychiatrische aandoening. Ook zijn we er voor de ouders/verzorgers van deze kinderen.

Ambulante
hulpverlening
Heliant

Heliant ambulante begeleiding biedt individuele begeleiding vanuit de vraag en behoefte van de ouders, met het doel hun kind thuis te kunnen laten wonen.

 
 

Dagbehandeling
Aventurijn

Aventurijn is een kinder- en jeugdpsychiatrische dagkliniek die plaats biedt aan circa 30 kinderen en jongeren.Orthopedagogisch
Kinderdagcentrum
De Zonnering


De Zonnering biedt dagbehandeling aan kinderen en jongeren tot 18 jaar. De kinderen hebben een ontwikkelingsachterstand, verstandelijke beperking, bijkomende beperkingen en stoornissen in de ontwikkeling.

De Logeerzolder

De logeerhuizen zijn er voor kinderen en jongeren van 4 tot en met 18 met een psychiatrische problematiek, een verstandelijke beperking en/of een meervoudige beperking.

Orthopedagogisch Behandelcentrum

Voor kinderen en jongeren van 3 tot en met 20 jaar (begeleid wonen tot 23 jaar) met een lichte verstandelijke beperking, die door de complexiteit van hun hulpvraag niet meer thuis kunnen wonen, willen wij in een veilige woonomgeving optimale ontwikkelingskansen creëren.